Rijeka Tara i njen veličanstveni kanjon

Kanjon i rijeka Tara

Tara je najduža, najljepša i najbistrija rijeka u Crnoj Gori koja izvire u planinskom lancu smještenom na sjeveru Crne Gore, i teče 144km dok se na Šćepan Polju ne susretne sa rijekom Pivom, nakon čega nastaje rijeka Drina, jedna od najdužih i najvećih rijeka na Balkan.

Tara je usjekla kanjonsku klisuru dugu oko 80km, a svojom najvećom dubinom od 1300m čini najdublji u Evropi, i drugi najdublji kanjon u svijetu, odmah poslije Kolorada.

Od maja do oktobra, rijeka Tara predstavlja centar avanturističkog raftinga, od umjerenih do divljih dionica. Ljubitelji ekstremnih sportova i svi oni koji su željni adrenalina, uživaju u splavarenju čiji se stepen težine na skali kreće od trećeg do petog stepena, što ga čini jednim od najintenzivnijih i najzahtjevnijih raftinga u Evropi. 

Rafting na rijeci Tari u Crnoj Gori
Vodopad na rijeci Tari u Crnoj Gori

Najatraktivnija ponuda u Rafting Kampu Modra rijeka je fenomenalna avantura raftinga na Tari, jednoj od najljepših rijeka u Evropi čija voda je za piće cijelim tokom Tare i nosi naziv ”suza Evrope”.